ИНФОРМАЦИЯ

1. Регистрация 10 час. 00 мин. 55 сек.:

Петров Ю. А. присутствует
Плотников В. Н. присутствует
Поклонская Н. В. присутствует

2. В соответствии с заявлениями депутатов сообщается их позиция по голосованиям:

10 час. 04 мин. 17 сек.:

Адучиев Б. К. против
Кармазина Р. В. против
Кобилев А. Г. против
Маграмов А. В. против
Марченко Е. Е. против
Митина Е. А. против
Хайров Р. Ш. против

10 час. 04 мин. 48 сек.:

Завальный П. Н. против
Кабанова В. В. против
Кармазина Р. В. против
Кривоносов С. В. против
Марченко Е. Е. против
Мельник В. И. против
Пивненко В. Н. против

10 час. 05 мин. 51 сек.:

Кармазина Р. В. против
Саблин Д. В. против
Хайров Р. Ш. против

10 час. 09 мин. 09 сек.:

Ламейкин Д. В. против

10 час. 36 мин. 49 сек.:

Белоусов В. В. против
Журавлёв А. А. против

10 час. 38 мин. 58 сек.:

Борцов Н. И. за
Гутенёв В. В. за
Журавлёв А. А. против

10 час. 56 мин. 32 сек.:

Журавлёв А. А. против

11 час. 08 мин. 55 сек.:

Журавлёв А. А. против

11 час. 19 мин. 34 сек.:

Каминский А. В. за
Тутова Л. Н. за

11 час. 34 мин. 23 сек.:

Ревенко Е. В. за

11 час. 36 мин. 35 сек.:

Гутенёв В. В. за

11 час. 37 мин. 51 сек.:

Николаев Н. П. за

11 час. 41 мин. 17 сек.:

Пивненко В. Н. за

11 час. 42 мин. 12 сек.:

Савастьянова О. В. за

11 час. 43 мин. 08 сек.:

Жарков А. В. за
Саблин Д. В. за
Хайров Р. Ш. за

11 час. 44 мин. 06 сек.:

Саблин Д. В. за
Хайров Р. Ш. за

11 час. 45 мин. 38 сек.:

Черняева Н. А. за

11 час. 46 мин. 41 сек.:

Кобилев А. Г. за
Маграмов А. В. за

11 час. 48 мин. 25 сек.:

Гулевский М. В. за
Саралиев Ш. Ю. за

11 час. 55 мин. 09 сек.:

Туров А. В. за

12 час. 04 мин. 04 сек.:

Казаков В. А. за
Костенко Н. В. за
Косяненко Е. В. за
Пискарёв В. И. за
Шулепов Е. Б. за

12 час. 06 мин. 29 сек.:

Жарков А. В. за
Журавлёв А. А. против

12 час. 13 мин. 02 сек.:

Петрунин Н. Ю. за
Пискарёв В. И. за
Савастьянова О. В. за

12 час. 18 мин. 03 сек.:

Журавлёв А. А. против
Чернышёв М. А. за

12 час. 40 мин. 40 сек.:

Адучиев Б. К. за
Журавлёв А. А. против
Москвичёв Е. С. за

12 час. 48 мин. 19 сек.:

Казаков В. А. за
Кидяев В. Б. за
Сапко И. В. за

13 час. 15 мин. 47 сек.:

Бахарев К. М. за
Выборный А. Б. за
Дивинский И. Б. за
Касаева Т. В. за
Митина Е. А. за
Умаханов У. М. за
Фокин А. И. за

14 час. 04 мин. 02 сек.:

Заварзин В. М. за
Третьяк В. А. за

14 час. 04 мин. 32 сек.:

Затулин К. Ф. за

14 час. 23 мин. 32 сек.:

Касаева Т. В. за
Митина Е. А. за

14 час. 32 мин. 53 сек.:

Касаева Т. В. за
Митина Е. А. за

14 час. 38 мин. 49 сек.:

Касаева Т. В. за
Митина Е. А. за

15 час. 24 мин. 44 сек.:

Бобрышев Ю. И. за
Серпер Е. А. за

15 час. 37 мин. 12 сек.:

Есяков С. Я. за
Марченко Е. Е. за

15 час. 45 мин. 49 сек.:

Аскендеров З. А. за
Веллер А. Б. за
Гордеев А. В. за
Дерябкин В. Е. за
Заварзин В. М. за
Катенёв В. И. за
Красноштанов А. Н. за
Пилипенко О. В. за
Ситников А. В. за
Скляр Г. И. за
Скруг В. С. за
Третьяк В. А. за

15 час. 49 мин. 26 сек.:

Бондаренко Е. В. за

15 час. 54 мин. 03 сек.:

Шаманов В. А. за

15 час. 57 мин. 05 сек.:

Кавинов А. А. за

15 час. 59 мин. 00 сек.:

Дерябкин В. Е. за

16 час. 38 мин. 16 сек.:

Брыксин А. Ю. за
Василенко А. Б. за
Германова О. М. за