ИНФОРМАЦИЯ

1. Регистрация 10 час. 02 мин. 05 сек.:

Адучиев Б. К. присутствует
Ефимов В. Б. присутствует
Иванов С. В. присутствует
Моляков И. Ю. присутствует
Поклонская Н. В. присутствует
Шаккум М. Л. присутствует

2. В соответствии с заявлениями депутатов сообщается их позиция по голосованиям:

10 час. 10 мин. 43 сек.:

Марченко Е. Е. за

10 час. 17 мин. 56 сек.:

Савастьянова О. В. за

10 час. 38 мин. 21 сек.:

Жуков А. Д. за

10 час. 40 мин. 30 сек.:

Казаков В. А. за
Кидяев В. Б. за

11 час. 01 мин. 27 сек.:

Марченко Е. Е. за

11 час. 14 мин. 04 сек.:

Осипов И. В. за
Резник В. М. за
Сайтиев Б. Х. за
Тихомиров А. Ф. за

11 час. 30 мин. 15 сек.:

Данчикова Г. И. за

11 час. 30 мин. 51 сек.:

Санина Н. П. за
Якубовский А. В. за

12 час. 43 мин. 21 сек.:

Минкин И. С. за
Резник В. М. за
Саблин Д. В. за
Хайров Р. Ш. за
Хуснулин Р. К. за

12 час. 49 мин. 08 сек.:

Резник В. М. за

13 час. 00 мин. 39 сек.:

Германова О. М. за
Кобилев А. Г. за
Маграмов А. В. за
Хайров Р. Ш. за

13 час. 06 мин. 46 сек.:

Шаккум М. Л. за

13 час. 39 мин. 00 сек.:

Минкин И. С. за
Резник В. М. за
Хайров Р. Ш. за
Хуснулин Р. К. за

13 час. 48 мин. 22 сек.:

Жуков А. Д. за
Ковпак Л. И. за
Саблин Д. В. за
Шубин И. Н. за

14 час. 07 мин. 39 сек.:

Пивненко В. Н. за

14 час. 10 мин. 42 сек.:

Скоч А. В. за
Хохлов А. А. за

14 час. 14 мин. 36 сек.:

Кармазина Р. В. за
Марченко Е. Е. за

14 час. 24 мин. 57 сек.:

Касаева Т. В. за
Митина Е. А. за

14 час. 27 мин. 47 сек.:

Кармазина Р. В. за

14 час. 28 мин. 32 сек.:

Ковпак Л. И. за
Шубин И. Н. за

14 час. 32 мин. 23 сек.:

Брыксин А. Ю. за

14 час. 37 мин. 18 сек.:

Кабанова В. В. за
Маграмов А. В. за

14 час. 56 мин. 11 сек.:

Кармазина Р. В. за

15 час. 07 мин. 50 сек.:

Бариев М. М. за
Бондаренко Е. В. за
Делимханов А. С. за
Селимханов М. С. за

15 час. 09 мин. 22 сек.:

Бариев М. М. за
Бондаренко Е. В. за
Делимханов А. С. за
Селимханов М. С. за

15 час. 30 мин. 03 сек.:

Петров А. П. за

16 час. 10 мин. 34 сек.:

Саблин Д. В. за
Савастьянова О. В. за
Скоч А. В. за

16 час. 59 мин. 07 сек.:

Иванов Н. Н. за