ИНФОРМАЦИЯ

1. Регистрация 12 час. 02 мин. 15 сек.:

Брыксин А. Ю. присутствует
Журова С. С. присутствует
Иванов С. В. присутствует
Поклонская Н. В. присутствует
Шеин О. В. присутствует

2. В соответствии с заявлениями депутатов сообщается их позиция по голосованиям:

12 час. 13 мин. 10 сек.:

Иванов С. В. за
Резник В. М. за

12 час. 14 мин. 33 сек.:

Иванов С. В. за
Кудрявцев М. Г. за

12 час. 15 мин. 26 сек.:

Иванов С. В. за
Резник В. М. за

12 час. 25 мин. 55 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 27 мин. 06 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 28 мин. 14 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 29 мин. 09 сек.:

Бузилов В. В. за
Геккиев З. Д. за
Иванов С. В. за
Медведев И. В. за
Пономарёв А. Н. за
Рудченко В. В. за

12 час. 42 мин. 40 сек.:

Бугера М. Е. за
Иванов С. В. воздержался
Рыжак Н. И. не голосовал

12 час. 45 мин. 13 сек.:

Иванов С. В. воздержался
Резник В. М. за
Хуснулин Р. К. за

12 час. 46 мин. 04 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 47 мин. 08 сек.:

Иванов С. В. за
Романенко Р. Ю. за

12 час. 48 мин. 14 сек.:

Иванов С. В. за
Пономарёв А. Н. за
Романенко Р. Ю. за
Шаманов В. А. за

12 час. 49 мин. 41 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 50 мин. 47 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 51 мин. 54 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 52 мин. 40 сек.:

Хуснулин Р. К. за

12 час. 53 мин. 49 сек.:

Иванов С. В. воздержался

12 час. 55 мин. 24 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 56 мин. 16 сек.:

Заварзин В. М. за
Иванов С. В. за
Хуснулин Р. К. за

12 час. 57 мин. 06 сек.:

Иванов С. В. за
Петрунин Н. Ю. за

12 час. 58 мин. 00 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 59 мин. 17 сек.:

Иванов С. В. за

13 час. 00 мин. 19 сек.:

Иванов С. В. за

13 час. 02 мин. 04 сек.:

Толстой П. О. за

13 час. 03 мин. 26 сек.:

Гулевский М. В. за
Кувычко А. А. за
Толстой П. О. за

13 час. 05 мин. 28 сек.:

Толстой П. О. за

13 час. 06 мин. 35 сек.:

Швыткин Ю. Н. за

13 час. 07 мин. 01 сек.:

Толстой П. О. за

13 час. 09 мин. 43 сек.:

Толстой П. О. за

13 час. 11 мин. 19 сек.:

Толстой П. О. за

13 час. 13 мин. 02 сек.:

Толстой П. О. за

13 час. 15 мин. 33 сек.:

Кармазина Р. В. за
Толстой П. О. за

13 час. 24 мин. 04 сек.:

Толстой П. О. за

13 час. 28 мин. 06 сек.:

Толстой П. О. за

13 час. 32 мин. 41 сек.:

Никонов В. А. за
Толстой П. О. за

13 час. 42 мин. 47 сек.:

Водолацкий В. П. за
Ищенко А. Н. за
Максимов В. Ю. за
Москвичёв Е. С. за
Окунева О. В. за
Толстой П. О. за
Щаблыкин М. И. за

13 час. 51 мин. 22 сек.:

Назарова Н. В. за
Пахомов С. А. за
Поляков А. А. за
Романов М. В. за
Толстой П. О. за

13 час. 56 мин. 31 сек.:

Толстой П. О. за

14 час. 01 мин. 24 сек.:

Аршба О. И. за
Карпов А. Е. за
Назарова Н. В. за
Петров А. П. за
Толстой П. О. за
Федяев П. М. за
Юмашева И. А. за

14 час. 12 мин. 50 сек.:

Поляков А. А. за
Толстой П. О. за

14 час. 15 мин. 07 сек.:

Вяткин Д. Ф. за
Гутенёв В. В. за

14 час. 24 мин. 46 сек.:

Савастьянова О. В. за

14 час. 34 мин. 53 сек.:

Балыбердин А. В. за
Богуславский И. Б. за
Воробьёв А. В. за
Жуков А. Д. за
Максимов А. А. за

14 час. 40 мин. 14 сек.:

Жуков А. Д. за

15 час. 11 мин. 40 сек.:

Горелкин А. В. за
Колесников О. А. за
Кудрявцев М. Г. за
Хасанов М. Р. за

15 час. 35 мин. 47 сек.:

Хайров Р. Ш. за

15 час. 44 мин. 19 сек.:

Миронова В. М. за
Пивненко В. Н. за