ИНФОРМАЦИЯ

1. Регистрация 12 час. 02 мин. 32 сек.:

Боева Н. Д. присутствует
Иванов С. В. присутствует
Петров А. П. присутствует
Пьяных Д. С. присутствует
Федяев П. М. присутствует

2. В соответствии с заявлениями депутатов сообщается их позиция по голосованиям:

12 час. 03 мин. 56 сек.:

Кидяев В. Б. за

12 час. 20 мин. 30 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 25 мин. 23 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 26 мин. 32 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 27 мин. 48 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 33 мин. 21 сек.:

Иванов С. В. за
Марков А. П. за

12 час. 34 мин. 38 сек.:

Вяткин Д. Ф. за
Гутенёв В. В. за
Иванов С. В. за
Савастьянова О. В. за

12 час. 38 мин. 25 сек.:

Иванов С. В. за
Ильтяков А. В. за
Кононов В. М. за
Скоч А. В. за
Хохлов А. А. за

12 час. 40 мин. 21 сек.:

Герасименко Н. Ф. за
Иванов С. В. за
Касаева Т. В. за

12 час. 42 мин. 28 сек.:

Иванов С. В. за

12 час. 48 мин. 08 сек.:

Германова О. М. за
Иванов С. В. против
Синельщиков Ю. П. воздержался
Харитонов Н. М. воздержался

12 час. 50 мин. 27 сек.:

Иванов С. В. воздержался

12 час. 53 мин. 32 сек.:

Иванов С. В. воздержался

12 час. 55 мин. 07 сек.:

Иванов С. В. за

13 час. 10 мин. 18 сек.:

Иванов С. В. воздержался
Третьяк В. А. за

13 час. 13 мин. 07 сек.:

Иванов С. В. воздержался

13 час. 15 мин. 25 сек.:

Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за
Савастьянова О. В. за

13 час. 17 мин. 16 сек.:

Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за
Савастьянова О. В. за

13 час. 20 мин. 31 сек.:

Иванов С. В. воздержался
Марченко Е. Е. за
Резник В. М. за
Савастьянова О. В. за

13 час. 23 мин. 06 сек.:

Иванов С. В. воздержался
Марченко Е. Е. за

13 час. 25 мин. 19 сек.:

Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за

13 час. 26 мин. 47 сек.:

Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за
Резник В. М. за

13 час. 28 мин. 17 сек.:

Иванов С. В. за
Ламейкин Д. В. за

13 час. 29 мин. 36 сек.:

Иванов С. В. за
Изотов А. Н. за
Марченко Е. Е. за
Миронова В. М. за
Никонов В. А. за
Пивненко В. Н. за
Резник В. М. за
Хайров Р. Ш. за

13 час. 30 мин. 56 сек.:

Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за
Резник В. М. за

13 час. 32 мин. 52 сек.:

Иванов С. В. воздержался

13 час. 39 мин. 49 сек.:

Иванов С. В. воздержался
Марченко Е. Е. за
Толстой П. О. за
Яровая И. А. за

13 час. 41 мин. 35 сек.:

Германова О. М. за
Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за
Толстой П. О. за
Яровая И. А. за

13 час. 42 мин. 53 сек.:

Жарков А. В. за
Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за
Резник В. М. за
Толстой П. О. за
Яровая И. А. за

13 час. 44 мин. 11 сек.:

Иванов С. В. за
Толстой П. О. за
Шулепов Е. Б. за
Яровая И. А. за

13 час. 45 мин. 29 сек.:

Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за
Толстой П. О. за
Яровая И. А. за

13 час. 48 мин. 01 сек.:

Иванов С. В. за
Пушкина О. В. за
Толстой П. О. за

13 час. 50 мин. 01 сек.:

Иванов С. В. за
Толстой П. О. за

13 час. 58 мин. 38 сек.:

Иванов С. В. за
Пимашков П. И. за
Толстой П. О. за

14 час. 05 мин. 18 сек.:

Иванов С. В. за
Ооржак М. Д. за
Толстой П. О. за

14 час. 13 мин. 53 сек.:

Иванов С. В. за
Новиков В. М. за
Толстой П. О. за

14 час. 23 мин. 46 сек.:

Иванов С. В. воздержался
Козловский А. Н. за

14 час. 41 мин. 51 сек.:

Иванов С. В. против

14 час. 51 мин. 33 сек.:

Заварзин В. М. за
Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за
Минкин И. С. за
Резник В. М. за
Хайров Р. Ш. за

15 час. 16 мин. 43 сек.:

Иванов С. В. за
Соломатина Т. В. за

15 час. 25 мин. 06 сек.:

Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за

15 час. 52 мин. 44 сек.:

Иванов С. В. за

16 час. 16 мин. 23 сек.:

Иванов С. В. за

16 час. 16 мин. 49 сек.:

Иванов С. В. за
Марченко Е. Е. за
Резник В. М. за

16 час. 21 мин. 35 сек.:

Бариев М. М. за
Белеков И. И. за
Бондаренко Е. В. за
Делимханов А. С. за
Иванов С. В. воздержался
Селимханов М. С. за

16 час. 41 мин. 01 сек.:

Иванов С. В. воздержался
Ильтяков А. В. за
Скоч А. В. за
Хохлов А. А. за
Щаблыкин М. И. за

16 час. 43 мин. 34 сек.:

Иванов С. В. за

16 час. 55 мин. 30 сек.:

Иванов С. В. за
Изотов А. Н. за

16 час. 57 мин. 16 сек.:

Иванов С. В. за
Соломатина Т. В. за

16 час. 58 мин. 31 сек.:

Иванов С. В. воздержался

16 час. 59 мин. 14 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 00 мин. 18 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 01 мин. 04 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 01 мин. 48 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 02 мин. 40 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 03 мин. 29 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 03 мин. 58 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 04 мин. 28 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 05 мин. 17 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 05 мин. 46 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 06 мин. 22 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 06 мин. 52 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 07 мин. 22 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 07 мин. 52 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 08 мин. 26 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 08 мин. 55 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 12 мин. 48 сек.:

Иванов С. В. воздержался

17 час. 13 мин. 50 сек.:

Иванов С. В. воздержался