ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заявлениями депутатов сообщается их позиция по голосованиям:

12 час. 19 мин. 46 сек.:

Минкин И. С. за
Резник В. М. за
Хуснулин Р. К. за

12 час. 41 мин. 22 сек.:

Касаева Т. В. не голосовала
Митина Е. А. не голосовала

13 час. 18 мин. 04 сек.:

Будуев Н. Р. за
Елыкомов В. А. за
Минкин И. С. за
Резник В. М. за
Скриванов Д. С. за
Хайров Р. Ш. за
Хинштейн А. Е. за
Хуснулин Р. К. за

13 час. 53 мин. 09 сек.:

Арефьев Н. В. против

13 час. 59 мин. 07 сек.:

Арефьев Н. В. против

14 час. 01 мин. 05 сек.:

Арефьев Н. В. против

14 час. 03 мин. 26 сек.:

Арефьев Н. В. против

14 час. 04 мин. 11 сек.:

Арефьев Н. В. против
Елыкомов В. А. за
Москвин Д. П. за
Носов А. А. за
Поздняков В. Г. против
Юрков Д. В. за

14 час. 16 мин. 07 сек.:

Елыкомов В. А. за

14 час. 17 мин. 31 сек.:

Елыкомов В. А. за
Москвичёв Е. С. за
Толстой П. О. за

14 час. 20 мин. 31 сек.:

Елыкомов В. А. за
Толстой П. О. за

14 час. 22 мин. 16 сек.:

Елыкомов В. А. за
Толстой П. О. за

14 час. 23 мин. 46 сек.:

Елыкомов В. А. за
Толстой П. О. за
Черняева Н. А. за

14 час. 27 мин. 07 сек.:

Елыкомов В. А. за
Осипов И. В. за
Сайтиев Б. Х. за
Тихомиров А. Ф. за
Толстой П. О. за
Фирюлин И. И. за

14 час. 29 мин. 29 сек.:

Елыкомов В. А. за
Толстой П. О. за

14 час. 32 мин. 05 сек.:

Вторыгина Е. А. за
Елыкомов В. А. за
Заварзин В. М. за
Николаева В. В. за
Толстой П. О. за
Третьяк В. А. за
Яровая И. А. за

14 час. 32 мин. 54 сек.:

Елыкомов В. А. за
Огуль Л. А. за
Толстой П. О. за
Яровая И. А. за

14 час. 35 мин. 03 сек.:

Толстой П. О. за

14 час. 37 мин. 06 сек.:

Толстой П. О. за

14 час. 40 мин. 36 сек.:

Резник В. М. за
Сайтиев Б. Х. за
Толстой П. О. за

14 час. 42 мин. 11 сек.:

Резник В. М. за
Толстой П. О. за

14 час. 44 мин. 17 сек.:

Резник В. М. за
Толстой П. О. за

14 час. 46 мин. 24 сек.:

Резник В. М. за
Толстой П. О. за

14 час. 48 мин. 28 сек.:

Резник В. М. за
Толстой П. О. за
Черняева Н. А. за
Шаккум М. Л. за

14 час. 50 мин. 21 сек.:

Резник В. М. за
Толстой П. О. за

14 час. 52 мин. 30 сек.:

Резник В. М. за
Толстой П. О. за

14 час. 54 мин. 38 сек.:

Касаева Т. В. за
Резник В. М. за
Толстой П. О. за

14 час. 56 мин. 35 сек.:

Резник В. М. за
Толстой П. О. за

14 час. 59 мин. 15 сек.:

Резник В. М. за
Толстой П. О. за

15 час. 09 мин. 26 сек.:

Толстой П. О. за

15 час. 13 мин. 30 сек.:

Толстой П. О. за

15 час. 17 мин. 25 сек.:

Жуков А. Д. за
Исаев А. К. за
Неверов С. И. за
Рахматуллина З. Я. за
Толстой П. О. за
Чернышёв М. А. за

15 час. 30 мин. 05 сек.:

Ильтяков А. В. за
Сафаралиев Г. К. за
Хохлов А. А. за

16 час. 39 мин. 36 сек.:

Бикбаев И. З. за
Железняк С. В. за

16 час. 44 мин. 20 сек.:

Бикбаев И. З. за
Железняк С. В. за
Завальный П. Н. за
Петрунин Н. Ю. за
Пискарёв В. И. за
Савастьянова О. В. за

16 час. 53 мин. 25 сек.:

Елыкомов В. А. за

17 час. 45 мин. 49 сек.:

Кривоносов С. В. за

17 час. 58 мин. 44 сек.:

Вяткин Д. Ф. за
Гутенёв В. В. за

17 час. 59 мин. 45 сек.:

Бикбаев И. З. за
Вяткин Д. Ф. за
Гутенёв В. В. за

18 час. 01 мин. 27 сек.:

Вяткин Д. Ф. за
Гутенёв В. В. за