ИНФОРМАЦИЯ

1. Регистрация 10 час. 01 мин. 12 сек.:

Москвин Д. П. присутствует
Шайхутдинов Р. Г. присутствует

2. В соответствии с заявлениями депутатов сообщается их позиция по голосованиям:

10 час. 23 мин. 30 сек.:

Квитка И. И. за

11 час. 11 мин. 04 сек.:

Кривоносов С. В. за

11 час. 57 мин. 27 сек.:

Аршба О. И. за
Ламейкин Д. В. за
Пономарёв А. Н. за

11 час. 58 мин. 05 сек.:

Аршба О. И. за
Марченко Е. Е. за
Минкин И. С. за
Резник В. М. за
Хуснулин Р. К. за

12 час. 04 мин. 23 сек.:

Аршба О. И. за
Милонов В. В. за

12 час. 06 мин. 35 сек.:

Аршба О. И. за
Белик Д. А. за
Гаджиев М. С. за
Евланов В. Л. за
Зобнев В. В. за
Когогина А. Г. за
Пирог Д. Ю. за
Поклонская Н. В. за

12 час. 43 мин. 47 сек.:

Гаджиев М. С. за
Евланов В. Л. за
Когогина А. Г. за
Пирог Д. Ю. за

12 час. 54 мин. 07 сек.:

Скруг В. С. за